Databehov

För att testa ett kalkpåverkat vatten med MAGIC-biblioteket behöver man utöka de parametrar som använts för vattnen utan kalkpåverkan. Den kompletta listan är enligt följande:

  • Vattenkemiska parametrar; pH, SO4, Cl, NO3, Ca, Mg, Na och DOC: årsvärden för ett år efter 1990.
  • Vattenkemiska parametrar; Ca/Mg referensvärde och Mg/Ca i kalkmedel alternativt pHokalk och Caokalk
  • X- och Y-koordinater för sjön/vattendraget i Sveriges rikes nät, RT90, SWEREF99 eller i latitud och longitud.
  • Avrinningen till sjön/vattendraget i m/år. Denna parameter kan skattas från avrinningskartor.
  • För sjöar behövs också sjöns area.

Här behövs mera text om Ca/Mg referensvärde,och Mg/Ca i kalkmedel alternativt pHokalk och Caokalk, hur ska man gå till väga.

Senast ändrad: 2017-11-01
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.