Stora undersökningar

För att underlätta bedömningen av ett större antal sjöar eller vattendrag finns det möjlighet att använda MAGIC-biblioteket i "batch mode" genom att använda en funktion kallad webbservice. Då läggs information om objekten som skall bedömas i en Excel-fil som läses in utan att varje objekt behöver skrivas in i inmatningsformuläret. Bedömningen sker på exakt samma sätt och informationen som krävs om objekten är densamma som vid bedömning interaktivt.
 
För att bedöma ett större antal objekt ladda hem filen "MagicBatchWS2010-W764-O32.xlsm"Excel (excel, 66.6 kB) här och följ de anvisningar som finns överst på sidan "Indata". För att kunna nyttja denna möjlighet krävs det en internetuppkoppling och en dator med Windows 7 samt Microsoft Office Excel 2010. Systemet fungerar tyvärr inte från andra operativsystem, som till exempel Mac OS. Observera att användningen av MAGIC-bibliotekets webbservice innefattar intensiv datatrafik mellan din PC och MAGIC-bibliotekets hemsida och att hastigheten är beroende bland annat av din internetuppkoppling samt av konfiguration av din brandvägg. Om större antal objekt (>100) ska bedömas kan det vara bra att först prova hur snabbt systemet fungerar genom att lägga in ett fåtal objekt och testköra. Vid svårigheter skicka oss ifylld MagicbatchWS.xls fil samt en kort beskrivning av vad som inte verkar fungera. Adressen är magic.bibliotek@ivl.se

Batchversionen av MAGIC-biblioteket har till exempel använts för att bedöma försurningspåverkan på riksinventeringssjöar.


Senast ändrad: 2015-12-14
NYHETER
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.