Referenser

Fölster, J., S. Köhler, C. von Brömssen, C. Akselsson och P. Rönnback (2011). Korrigering av vattenkemi för kalkningspåverkan - val av referenser och beräkning av osäkerheter. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Rapport 2011:1.

Hruska, J., S. Kohler, H. Laudon och K. Bishop (2003). "Is a Universal Model of Organic Acidity Possible: Comparison of the Acid/Base Properties of Dissolved Organic Carbon in the Boreal and Temperate Zones." Environmental Science & Technology 37(9): 1726-1730.

Köhler, S. (2014). pH beräkningar för ytvatten -slumpvisa och systematiska fel av olika pH modeller. Inst. för vatten och miljö, SLU. Rapport 2014:14.

Moldan, F., B. J. Cosby och R. F. Wright (2013). "Modeling past and future acidification of Swedish lakes." Ambio 42(5): 577-586.

Sobek, S., G. Algesten, A.-K. Bergström, M. Jansson och L. J. Tranvik (2003). "The catchment and climate regulation of pCO2 in boreal lakes." Global Change Biology 9(4): 630-641.

Senast ändrad: 2017-10-18
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.