Databehov

För att testa en sjö eller ett vattendrag med MAGIC-biblioteket behöver man följande data:

  • Vattenkemiska parametrar; pH, SO4, Cl, Ca, Mg och DOC, för ett år efter 1990.
  • X- och Y-koordinater för sjön/vattendraget i Sveriges rikes nät, RT90 Länk till annan webbplats., eller i latitud och longitud.
  • Avrinningen till sjön/vattendraget i m/år. Denna parameter kan skattas från avrinningskartor.
  • För sjöar behövs också sjöns area.


Senast ändrad: 2019-11-11
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.