Ingående sjöar och vattendrag

För information om ett vattendrag eller en sjö som ingår i MAGIC-biblioteket klicka på namnet i tabellen nedan. Information och data om alla sjöar och vattendrag som ingår i MAGIC-biblioteket kan också laddas ner här.

Senast ändrad: 2019-06-05
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.