Referenser

Cosby, B.J., Hornberger, G.M., Galloway, J.N., Wright, R.F. (1985a) Modeling the effects of acid deposition: Assessment of a lumped parameter model of soil water and streamwater chemistry. Water Resources Research, 21(1): 51-63.

Cosby, B.J., Wright, R.F., Hornberger, G.M., Galloway, J.N. (1985b) Modeling the effects of acid deposition: Estimation of long-term water quality responses in a small forested catchment. Water Resources Research, 21(11): 1591-1601.

Cosby, B.J., Hornberger, G.M., Galloway, J.N., Wright, R.F. (1985c) Time scales of catchment acidification: A quantitative model for estimating freshwater acidification. Environmental Science and Technology, 19: 1144-1149.

Cosby, B.J., Ferrier, R.C., Jenkins, A., Wright, R.F. (2001) Modelling the effects of acid deposition: refinements, adjustments and inclusion of nitrogen dynamics in the MAGIC model. Hydrology and Earth System Sciences, 5(3): 499-517.

Erlandsson, M., Bishop, K., Fölster, J., Guhrén, M., Korsman, T., Kronnäs, V and Moldan, F. (2008) A Comparison of MAGIC and Paleolimnological Predictions of Preindustrial pH for 55 Swedish lakes. Environmental Science and Technology 42:43—48

Henriksen, A.: 1984, ‘Changes in base cation concentrations due to freshwater acidification’, Verh. Internat. Verein. Limnol. 22, 692–698.

Hruska J, Kohler S, Laudon H, et al. Is a universal model of organic acidity possible: Comparison of the acid/base properties of dissolved organic carbon in the boreal and temperate zones  Environmental Science and Technology 37 (9): 1726-1730 MAY 1 2003

Jacobson & Mattson. 1998. Snurran — ett excelprogram som beräknar näringsuttag vid skörd av trädrester. SkogForsk Resultat Nr 1, 1998.

Jenkins, A., Larssen, T., Moldan, F., Posch, M., Wright, R.F. (2002) Dynamic modelling of surface waters: impact of emission reduction — possibilities and limitations. ICP Waters Report 70/2002, NIVA, Norway.

Larssen, T., Cosby, J. & Högåsen, T. 2004. Uncertainties in predictions of surface water acidity using the MAGIC model. Water, Air and Soil Pollution: Focus 4:125-137.

Larssen, T., Høgåsen, T., and Wright, R.F. 2005. Target loads for acidification of Norwegian surface waters Fagrapport nr. 121, NIVA, O-25125, Ser. No. 5099-2055. 34p.

Moldan, F., Cosby, B.J., Wright, R.F. 2013. Modeling past and future acidification of Swedish lakes. Ambio, DOI 10.1007/s13280-012-0360-8.

Moldan F, Jutterström S, Stadmark J, Holmgren K och Fölster J. 2022. Bedömningsgrunder försurning - tester av MAGIC-biblioteket. IVL rapport C695, 32 p, ISBN 978-91-7883-406-8 https://www.ivl.se/publikationer/publikationer/bedomningsgrunder-forsurning---tester-av-magic-biblioteket.html Länk till annan webbplats.

Moldan, F., Kronnäs, V., Wilander, A, Karltun, E., and Cosby, B.J., 2004 Modelling acidification and recovery of Swedish lakes. Water, Air and Soil Pollution: Focus 4:139-160.

Moldan, F., Kronnäs, V. & Westling, O., 2005. Magicmodellering av försurningspåverkan på sjövatten och markkemi i 80 utvalda sjöar med avrinningsområden i Västra Götalands län. Rapport 2005:43, Länsstyrelsen Västra Götalands län. http://www5.o.lst.se/pdf/rapport200543.pdf Länk till annan webbplats.

Moldan, F., Kronnäs, V. & Westling, O., 2006. MAGIC-modellering av försurningspåverkan på sjövatten i 90 sjöar i Hallands län. Länsstyrelsen Hallands län.

Mylona, S. 1996. Sulphur dioxine emissions in Europe 1880-1991 and their effect on sulphur concentrations and depositions. Tellus 48B:662-689 and Corrigendum, Tellus 49B: 447-448.

Naturvårdsverket 2003. Bara naturlig försurning. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Naturvårdsverket Rapport 5317.

Schöpp, W., Posch, M., Mylona, S. & Johansson, M. 2003. Long-term development of acid deposition (1880-2030) in sensitive freshwater regions in Europe. Hydrology and Earth System Sciences, 7(4): 436-446.

Simpson, D., Olendryzynski, K., Semb, A., Stören, E. & Unger, S. 1997 Photochemical oxidant modelling in Europe: Multi-annual modelling and source-receptor relationships. EMEP/MSC-W Report 3/97.

Skjelkvåle, B.L., Mannio, J.,Wilander, A. & Andersen, T. 2001. Recovery from acidification of lakes in Finland, Norway and Sweden 1990-1999.  Hydrology and Earth System Sciences 5:327-337.


Senast ändrad: 2022-10-05
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.