Contienerfartyg som färdas över havet med last.
  1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Internationellt arbete

IVL:s internationella arbete

IVL driver projekt och samarbetar med näringsliv, offentlig sektor och akademi runt om i världen för ett mer hållbart samhälle. Genom våra konsulter och forskare erbjuder vi expertis inom cirkulära flöden, förnybar energi, avfallshantering, rent vatten, livscykelanalys, ren luft, mobilitet och transport. Vår vision är hållbara samhällen överallt.

 

Senaste internationella nyheterna

Internationella plattformar IVL driver

Smart City Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IVL driver Smart City Sweden, en plattform med syfte att öka samarbetet mellan Sverige och andra länder inom hållbara stadslösningar. Detta möjliggörs genom att erbjuda internationella delegationer studiebesök, workshops och möten med svenska experter och företag för att lära sig mer och dela erfarenheter inom hållbarhetsfrågor. Programmen skräddarsys efter delegationens behov

Swedish Cleantech Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Swedish Cleantech drivs av IVL och finansieras av Tillväxtverket. Plattformen samlar svenska företag som levererar produkter, tjänster och lösningar inom cleantechsektorn och erbjuder nyheter, uppdateringar och statistik om den svenska cleantechmarknaden.

Ett axplock av våra internationella konsultprojekt

Karta över internationella projekt 2023

Några av våra internationella forskare

IVL har länge bedrivit internationell forskning utanför Sverige. Vi samarbetar med konsortier och partners i EU-projekt och andra internationella projekt inom bland annat energi, vatten, avfall, transport och mobilitet.
Läs mer om forskning på IVL.

Kvinna som ler mot kameran

Energiresurser

Sofia Klugman har arbetat med EU-projekten So What Öppnas i nytt fönster., Retrofeed Öppnas i nytt fönster. och Pulp and Fuel om energieffektivisering och användning av restprodukter i industri.

– Skulle industrierna sälja restvärme kan man uppnå en win-win: industrierna behöver mindre kylning, och uppvärmning av fastigheter kan ske utan tillförsel av bränslen som har negativ miljöpåverkan och osäkra priser.

Kvinna i blå skjorta och svart kavaj mot vit bakgrund

Cirkulära flöden

Projektet IRISS Länk till annan webbplats. strävar efter hållbara material, produkter och processer genom ett internationellt nätverk. Emma Strömberg, projektledare, samordnar aktörer från både privata och offentliga organisationer.

– En kritisk aspekt av EU:s Green Deal är skiftet från linjära till cirkulära flöden. Resultatet från projektet mynnar ut i en rekommendation till EU-komissionen.

Forskning internationellt

Kontakta oss för samarbete

Kvinna som ler mot kameran

Gina Aspelin Hedbring

Gruppchef internationella gruppen

Porträtt på Jaime Camalich

Jaime Camalich

Projektledare vatten

Porträtt på Sofia McConell

Sofia McConell

Projektledare affärsutveckling

Bild på Mathias

Mathias Gustavsson

Senior expert, forskare