Vad finns i luften vi andas?

Luftföroreningar och partiklar påverkar både hälsa och miljön. På IVL bedrivs forskning för att öka kunskapen om spridningen och effekterna av olika luftföroreningar.

Trots många framgångar med att minska utsläppen av luftföroreningar är luften på många håll i världen fortfarande dålig. Få svenska städer klarar nationella miljömål eller WHO:s riktlinjer för luftkvalitet.

För att få bukt med både långväga och lokalt uppkomna luftföroreningar krävs kraftfulla åtgärder. Vi undersöker vägar framåt genom både tvärvetenskaplig forskning och enskilda uppdrag. Den stora utmaningen framåt är att samtidigt minska utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser, här arbetar vi policyinriktat och internationellt i olika nätverk och organ. Merparten av vårt arbete med luftmiljö utgår från analyser i vårt eget labb.

IVL:s expertområden inom luft

Behöver du hjälp med luftmätningar?

Eller behöver du underlag för en tillståndsprövning? Vi erbjuder tjänster för både myndigheter och företag.

Luftföroreningar och hälsa

IVL:s forskning och uppdrag handlar om allt från att mäta och värdera luftföroreningar i städer till uppföljning av nationella miljömål och miljökvalitetsnormer.

Luft i inomhusmiljö

IVL bedriver forskning och uppdrag om inomhusluft och dess påverkan på människors hälsa och arbetsmiljö.

Visa fler

Vi forskar för frisk luft.

Hör våra experter berätta om aktuella luftfrågor

Kontakta IVL:s luftexperter

Porträtt av en kvinna

Karin Söderlund

Expert inom luftföroreningar

Erik Fridell

Erik Fridell

Expert inom utsläpp från transporter

Kristian Thörnblom

Kristian Thörnblom

Expert inom analytisk kemi

Sarka Langer

Sarka Langer

Expert inom inomhusluft