Oljesanering efter att fartyget Marco Polo gått på grund i Pukaviksbukten, Blekinge.

Olyckor och utsläpp i miljön

Verksamhet inom industrin eller olyckshändelser som oljeutsläpp kan ha stora negativa miljöeffekter. Vi identifierar utsläppskällor, tar fram förslag på åtgärder, beräknar hur föroreningarna transporteras i miljön och vilka effekter de har på ekosystemen.

Våra experter utför så väl akuta skadebedömningar som förebyggande arbete mot långvariga utsläpp. Vi ger rekommendationer för både saneringsinsatser och skadeförebyggande arbete.

IVL arbetar ofta på uppdrag av företag med tillståndspliktig verksamhet. Miljöpåverkan från gruvverksamhet hör till ett av våra främsta kompetensområden.

IVL:s Oljeskadegrupp arbetar sedan 1970-talet specifikt med miljöeffekter av oljeutsläpp. Gruppen utvecklar och stöttar myndigheternas förebyggande och skadebegränsande arbete.

Senaste nyhterna inom mark

Visa fler

Vår forskning inom markemi och ytre påverkan är grundlig och tillämpad.