skog sedd ovanifrån

Skog att både bruka och bevara

Hur påverkas skogens ekosystem av skogsbruk, klimatförändringar och luftföroreningar? Forskning och miljöövervakning i skog och mark är en av IVL:s hörnstenar. Med kunskap från långa mätserier kan vi analysera effekterna och påverkan från skogsskötsel, klimatförändringar och luftföroreningars effekter på den skogliga miljön.

Vi utför hållbarhetsbedömningar av olika biomassaresurser och studerar påverkan på ekosystemtjänster genom ett livscykelperspektiv. Ofta har vi en rådgivande roll åt både näringsliv och offentlig verksamhet. En viktig del är därmed att uppmärksamma och beskriva eventuella målkonflikter för att kunna göra relevanta avvägningar.

Vi forskar både på akuta och långvariga miljöproblem i skog och mark.

Senaste nyheterna inom skog

Kontakta IVL:s skogsexperter

The image shows a man.

Sara Anderson

Cirkulär ekonomi

Bild på Eskil Mattsson

Mikael Olshammar

Mikroplast

Porträtt på Mikael Malmaeus

Alexandra Maria Almasi

Plastavfall