1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Återvinning av textil
ReFab - sorterad textil för återvinning från Siptex anläggning i Malmö.

Återvinning av textil

Har du en avfallsström som du vill ska återvinnas eller vill du ha tillgång till återvunnen råvara? Har du en innovation som du behöver hjälp att skala upp eller vill du ha hjälp att välja rätt materialmix till din produkt? IVL bidrar till resurseffektivitet genom ökad återvinning av textil.

Vi kan identifiera rätt återvinningslösning för ditt textilavfall eller hjälpa dig att välja ett återvunnet material som kan ersätta jungfrulig råvara. Vi kan också stötta dig i designprocessen för utveckling av återvinningsbara produkter. IVL:s experter har god erfarenhet av att ta innovationer från idé till kommersiell verksamhet.

Vi hjälper dig med:

  • Strategi och vägval kopplat till materialval och återvinningsprocesser
  • Innovationsinsatser för ökad textilåtervinning
  • Miljömässigt och ekonomiskt gångbara affärsmodeller
  • Upphandling av tjänster för hållbar hantering av textil
  • Riskhantering av eventuellt innehåll av skadliga kemikalier