1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Attraktiva och socialt hållbara bostadsområden
Körsbärsträd vid en byggnad

Attraktiva och socialt hållbara bostadsområden

Bygg hållbart och attraktivt. IVL hjälper dig att skapa framtidens bostadsområden utifrån medborgarnas behov och perspektiv.

En stad som utvecklas i takt med framtidens behov i form av integration, mobilitet, mötesplatser, service och rekreation – den skapar ett bättre liv för de boende. Att bygga inkluderande områden med hög trygghet och många sociala ytor skapar social hållbarhet – något som alltid är en bra affär.

Att basera det på engagemang, medskapande och tillhörighet stärker områdets attraktivitet ytterligare. Att få med det ovärderliga medborgarperspektivet kan stärka ditt utvecklingsarbete och förhindra onödiga snedsteg.

Vi hjälper dig hitta rätt metoder för hur du kan inkludera sociala aspekter och möta sociala krav, med processledning och uppföljning. Oavsett om det gäller testande av ny klimatsmart teknik, upprustning av bostäder från miljonprogrammet eller hur pendlingsorter ska bli mer attraktiva hjälper vi dig med metoder för att inkludera de boende som medskapare och skapa en lyckad dialog.

Vi hjälper dig med:

  • Processledning, uppföljning, förbättringsprocesser
  • Metoder för utvärdering, som enkäter och intervjuer
  • Metoder för boendedialog och inkludera boende som medskapare