1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Digitalisera byggnader
1029827

Digitalisera byggnader

Skapa smarta och hållbara byggnader, bostäder och byggprocesser genom digitalisering. IVL hjälper dig med miljöinformation, Internet of Things (IoT) och digitala tvillingar.

Digitalisering är en naturlig del av processen vid byggande av framtidssäkrade hus. Hållbarhet, ekonomi och boendekvalitet – det mesta tjänar på smart teknik och innovativa förhållningssätt. Att utveckla och förädla fastigheter innebär investeringar som både ska ge en värdeökning men också förbättrade kassaflöden.

Vi stödjer dig med att digitalisera hållbarhetsarbetet och bidra till ett klimatsmart byggande, anpassat efter dina specifika behov.

Läs mer om IVL:s arbete med digitalisering.

Vi hjälper dig med att:

  • Dokumentera byggmaterial digitalt och framtidssäkra företagets loggbok med hjälp av vårt dotterbolag BASTA:s Öppnas i nytt fönster. omfattande produktdatabas, i kombination med det internationella EPD-systemets och nationella eBVD-databas. Öppnas i nytt fönster.
  • Optimera driften genom uppkopplade byggnader så att du med IoT (Internet of things) kan prata med din byggnad och få information om hur hållbarheten kan öka
  • Öka hållbarhet genom digitala tvillingar, en digital kopia av din byggnad där du kan simulera olika driftsförhållanden i en decentraliserad databas och styra mot nyckeltal för ökad hållbarhet