1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Energi- och klimatsmarta byggnader
En hand som väljer tvättprogram på en  tvättmaskin

Energi- och klimatsmarta byggnader

Klara dagens energikrav eller nå en vass miljöcertifiering på marknaden. IVL hjälper dig att optimera dina byggnaders energiprestanda och klimatpåverkan från tidiga skeden.

Till vår hjälp har vi avancerade digitala verktyg för energioptimering samt erfarna energisamordnare. Vi samordnar de kritiska besluten genom hela projektet – och även om er byggnad är äldre har vi verktygen och erfarenheten för att göra den nästan lika energieffektiv som en nybyggd.

Vi hjälper dig med att:

  • Beräkna dina byggnaders energiprestanda
  • Ta fram klimatsmarta energilösningar med hjälp av verktyget Tidstegen
  • Hitta den optimala energistrategin och energiprestandan för bygge, underhåll eller renovering av större områden
  • Skapa klimatstrategi och uppnå miljöcertifiering, bland annat genom vårt verktyg BM