1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Våra tjänster
 4. Förnybara drivmedel och biobränslen

Förnybara drivmedel och biobränslen

Förnybara bränslen är en viktig pusselbit i den nationella och globala omställningen till en hållbar och klimatneutral energiförsörjning. IVL hjälper ditt företag med förnybara bränslen.

Framtidens förnybara drivmedel och biobränslen skapar förutsättningar för storskalig och hållbar klimatomställning. De behövs för att klara klimatutmaningen och bidra till ökad resurseffektivitet och måste vara resurseffektiva, ekonomiskt intressanta och bidra till ökad social hållbarhet.

Med vår breda expertis inom förnybara bränslen kan vi hjälpa dig med allt från potentialbedömningar av nya tekniska lösningar, hållbarhetsbedömning och styrmedelsanalys till miljökonsekvensbeskrivningar och ansökningar till Klimatklivet.

Vi hjälper dig med:

  • Ansökningar till Klimatklivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att få finansiering till åtgärder kring som minskar utsläpp av klimatpåverkande gaser (exempelvis lastbilar som drivs av förnybara bränslen, produktionsanläggningar för biogas samt infrastruktur för drivmedel)
  • Analyser av förnybara alternativ till flygbränsle från skogsråvara, el, koldioxid och vatten
  • Optimering, uppföljning och prognostisering av biogasprocessen genom skräddarsydda verktyg och metoder
  • Analys av hållbarhet för olika förnybara bränslen och hur väl de klarar uppsatta krav, som hållbarhetskriterier för biobränslen