1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Klimatmål enligt Science Based Targets
En fabrik bakom grönska

Klimatmål enligt Science Based Targets

Science Based Targets är en metod för företag att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål i linje med Parisavtalet. Företaget behöver inventera utsläppen i hela sin värdekedja och ofta kopplas målet till investeringar där ekonomi, genomförbarhet och övriga effekter noga utreds.

Allt fler företag sätter klimatmål enligt Science Based Targets. Det innebär att man förbinder sig till att vidta nödvändiga åtgärder för att temperaturökningen ska stanna vid 1.5. Det är ett initiativ av CDP, UN Global Compact, WRI och WWF. Det vetenskapliga underlaget är bland annat framtagna av IPCC och IEA.

Stegen för att sätta klimatmål

Processen börjar med att företaget skickar in en avsiktsförklaring där de förbinder sig att ta fram ett klimatmål inom två år. När klimatmålet skickats in granskas det av organisationen bakom Science Based Targets utifrån de krav som är ställda. Målet omfattar bland annat direkta utsläpp (scope1) och indirekta utsläpp från inköpt energi (scope2). Utsläpp i övriga värdekedjan (scope3) måste kartläggas noggrant och om de utsläppen är större än 40 procent av de samlade utsläppen ska ett klimatmål också tas fram för dem. Läs mer om Science Based Targets Länk till annan webbplats..

IVL arbetar med denna frågeställning för företag inom olika delar av näringslivet, som fastighetsbranschen och tillverkande industri (fordonsindustrin, skogsindustrin, jordbruk med mera).

Vi arbetar även med Science Based Targets for nature kopplat till biologisk mångfald.

Vi hjälper dig med att:

  • Ta fram klimatmål enligt Science Based Target-metoden för olika områden.
  • Förstå de underliggande strukturerna i Science Based Targets och hur det bland annat kan knytas till globala index och utvärdering av bolagens miljö- och hållbarhetsarbete.
  • Beräkna utsläpp i hela värdekedjan scope 1, scope 2 och de olika kategorierna i scope 3.