1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Säkerhetsrådgivning vid transport av farligt gods
En tankbil märkt med skylt för farliga kemikalier

Säkerhetsrådgivning vid transport av farligt gods

Företag som lastar, lossar och transporterar farligt gods måste ha tillgång till en certifierad säkerhetsrådgivare. IVL har certifierade säkerhetsrådgivare för väg- och sjötransporter som kan stödja dig i arbetet med farligt gods på ett rätt och säkert sätt.

Vi följer utvecklingen av nationella och internationella lagkrav och genom ett stort kontaktnät och olika uppdrag upprätthåller vi en praktisk tillämpning av gällande krav.

Vi hjälper dig med:

  • Utbildning
  • Rutiner för en säker hantering av farligt gods
  • Rådgivning och stöd vid avsändning av farligt gods
  • Att vara anmäld som er säkerhetsrådgivare
  • Årlig rapport till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)