1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Utsläpp av växthusgaser
Silhouette of people walk on The Cobb  in Lyme Regis, Dorset

Mätning av utsläpp av växthusgaser

Växthusgaser består av naturliga och konstgjorda gaser som absorberar och utstrålar infraröd strålning. IVL hjälper dig att mäta utsläpp av koldioxid, metan och lustgas från avloppsreningsprocesser, sjukhus och tandläkarmottagningar.

Koldioxid, metan och lustgas bidrar alla till växthuseffekten och uttunning av ozonskiktet. Lustgas är uppemot 300 gånger starkare än koldioxid och därför extra viktig att mäta.

IVL har lång erfarenhet av att mäta växthusgaser på reningsverk, sjukhus och tandläkarmottagningar – både som gas och vätska. Mätningarna utformas beroende på era behov och frågeställningar. Vår flyttbara mätutrustning gör att kartläggningen kan genomföras på olika ställen hos er.

Våra experter utvärderar resultaten och ger förslag på åtgärder.

Vi hjälper dig med att:

  • Utforma och genomföra fullskaliga mätningar av koldioxid (CO2), metangas (CH4), lustgas (N2O) och anestesigaser på er anläggning
  • Utvärdera utsläppen av växthusgaser baserat på mätnings- och driftdata
  • Ta fram förslag på hur ni minskar utsläppen av växthusgas
  • Genomföra livscykelanalyser på olika reningstekniker
  • Utvärdera reningsutrustning för lustgas
  • Hitta lämplig reningsutrustning