Sjöpungsodling utanför Djupvik, Orust. Fredrik Norén och Anna-Sara Krång på bild.

Vattenundersökningar

Har du behov av att undersöka och analysera olika typer av vatten? IVL har lång erfarenhet och ledande experter inom hela vattenområdet.

Vi undersöker och analyserar ytvatten, grundvatten, dricksvatten, dagvatten och avloppsvatten. Till vår hjälp har vi utrustning för både tidsstyrd och flödesproportionell provtagning samt olika sensorer för mätningar av vattenföring samt andra fysiska och kemiska parametrar.

Utöver vatten provtar och analyserar vi sediment, slam samt biota som fiskar och musslor.

Du får hjälp med metodval, genomförande, tolkning av resultat, kvantifiering av osäkerheter och att utveckla åtgärdsförslag. Kemiska och biologiska analyser sker till största delen i våra egna laboratorium, där vi kan kontrollera kvaliteten under hela processen.

Vi hjälper dig med:

  • Avancerad vattenföringsmätning och hydrologisk modellering
  • Grundvattenundersökningar
  • Identifiering och kvantifiering av utsläppskällor
  • Dagvattenundersökningar för att bestämma föroreningsbelastning från olika källor.
  • Karakterisering av industriella och kommunala avloppsvatten
  • Screeningundersökningar
  • Riskbedömningar av utsläpp av lakvatten, renat avloppsvatten med mera
  • Kemiska och biologiska analyser

Jag vill bli kontaktad

Vill du veta mer om IVL:s tjänster och erbjudanden? Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så hör vi av oss.

OBS! För frågor kring lediga tjänster och examensarbete, vänligen gå till fliken Karriär i huvudmenyn.

Kontakta mig

Du kan fylla i upp till 255 tecken.
0/255 tecken